Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Ao thả ; ao .

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

chiểu, chậu, chẽo, trẻo, chĩu, xẻo

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨiə̰w˧˩˧ ʨə̰ʔw˨˩ ʨɛʔɛw˧˥ ʨɛ̰w˧˩˧ ʨiʔiw˧˥ sɛ̰w˧˩˧ʨiəw˧˩˨ ʨə̰w˨˨ ʨɛw˧˩˨ tʂɛw˧˩˨ ʨiw˧˩˨ sɛw˧˩˨ʨiəw˨˩˦ ʨəw˨˩˨ ʨɛw˨˩˦ tʂɛw˨˩˦ ʨiw˨˩˦ sɛw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨiəw˧˩ ʨəw˨˨ ʨɛ̰w˩˧ tʂɛw˧˩ ʨḭw˩˧ sɛw˧˩ʨiəw˧˩ ʨə̰w˨˨ ʨɛw˧˩ tʂɛw˧˩ ʨiw˧˩ sɛw˧˩ʨiə̰ʔw˧˩ ʨə̰w˨˨ ʨɛ̰w˨˨ tʂɛ̰ʔw˧˩ ʨḭw˨˨ sɛ̰ʔw˧˩