Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɛ̰w˧˩˧sɛw˧˩˨sɛw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
sɛw˧˩sɛ̰ʔw˧˩

Danh từ sửa

xẻo

  1. Mương, rạch.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)

Tiếng Nùng sửa

Động từ sửa

xẻo

  1. xào.

Tham khảo sửa

  • Nguyễn Thu Quỳnh, Trần Thị Nga - Khoa Ngữ văn, ĐHSP – Đại học Thái Nguyên (2012). Bước đầu tìm hiểu phương thức định danh của các từ ngữ chỉ đồ ăn, thức uống trong tiếng Nùng. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống.