Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Động từSửa đổi

  1. sờ, sờ mó, xoa
  2. bóp

DịchSửa đổi

sờ, xoa
bóp