Chữ Hán giản thểSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

 
印度洋

Chuyển tựSửa đổi

Danh từSửa đổi

印度洋

  1. Ấn Độ Dương, đại dương nằm phía nam Ấn Độ.

Từ liên hệSửa đổi

DịchSửa đổi