Ấn Độ Dương

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ən˧˥ ɗo̰ʔ˨˩ zɨəŋ˧˧ə̰ŋ˩˧ ɗo̰˨˨ jɨəŋ˧˥əŋ˧˥ ɗo˨˩˨ jɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ən˩˩ ɗo˨˨ ɟɨəŋ˧˥ən˩˩ ɗo̰˨˨ ɟɨəŋ˧˥ə̰n˩˧ ɗo̰˨˨ ɟɨəŋ˧˥˧

Địa danhSửa đổi

Ấn Độ Dương

  1. Biển nằm giữa Á châu, Phi châuĐại Dương châu.