Tiếng Việt

sửa
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ən˧˥ ɗo̰ʔ˨˩ zɨəŋ˧˧ə̰ŋ˩˧ ɗo̰˨˨ jɨəŋ˧˥əŋ˧˥ ɗo˨˩˨ jɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ən˩˩ ɗo˨˨ ɟɨəŋ˧˥ən˩˩ ɗo̰˨˨ ɟɨəŋ˧˥ə̰n˩˧ ɗo̰˨˨ ɟɨəŋ˧˥˧

Địa danh

sửa

Ấn Độ Dương

  1. Đại dương nằm giữa châu Á, châu Phichâu Đại Dương.

Xem thêm

sửa
Các đại dương trên thế giới
Ấn Độ Dương · Bắc Băng Dương · Đại Tây Dương · Nam Đại Dương‎‎ · Thái Bình Dương