Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

公舘

  1. Nhà trọ dành riêng cho quan chức trên đường kinh lí, biên chế mỗi tỉnh một công quán, nhiều hơn sẽ bị phạt.

Đồng nghĩaSửa đổi