Chữ Hán sửa

U+504F, 偏
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-504F

[U+504E]
CJK Unified Ideographs
[U+5050]

Dữ liệu Unicode: U+504F (liên kết ngoài tiếng Anh)

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

  1. Một nửa.
  2. Họ Thiên.

Tính từ sửa

  1. Nghiêng, lệch.
  2. Xa xôi, hẻo lánh.
  3. Không thân thuộc, không gần gũi.

Phó từ sửa

  1. Nghiêng về một bên, không công bình.
  2. Chuyên về.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)