Chữ HánSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Một nửa.
  2. Họ Thiên.

Tính từSửa đổi

  1. Nghiêng, lệch.
  2. Xa xôi, hẻo lánh.
  3. Không thân thuộc, không gần gũi.

Phó từSửa đổi

  1. Nghiêng về một bên, không công bình.
  2. Chuyên về.