Đa ngữSửa đổi

 
U+2BD3, ⯓
PLUTO FORM TWO

[U+2BD2]
Miscellaneous Symbols and Arrows
[U+2BD4]

Ký tựSửa đổi

  1. (Thiên văn học, chiêm tinh học) Biểu tượng của hành tinh lùn Sao Diêm Vương.

Đồng nghĩaSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi

Biểu tượng hành tinh
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  


Tham khảoSửa đổi