Đa ngữ sửa

 
🝽 U+1F77D, 🝽
<reserved-1F77D>
[unassigned: U+1F774–U+1F77C][unassigned: U+1F77E–U+1F77F]
🝳
[U+1F773]
Alchemical Symbols 🞀
[U+1F780]

Ký tự sửa

🝽

  1. (Thiên văn học, chiêm tinh học) Biểu tượng của hành tinh lùn (225088) Cung Công.

Từ liên hệ sửa

Biểu tượng hành tinh
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·