Đa ngữSửa đổi

 
U+26B7, ⚷
CHIRON

[U+26B6]
Miscellaneous Symbols
[U+26B8]

Ký tựSửa đổi

  1. (Chiêm tinh học) Biểu tượng của tiểu hành tinh (2060) Chiron

Từ liên hệSửa đổi

Biểu tượng hành tinh
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·