Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Tính từSửa đổi

условный

 1. (Đã) Ước đinh, ước lệ, quy ước, bí mật.
  условный знак — ký hiệu, mật hiệu, ước hiệu, dấu hiệu quy ước
  условное место — nơi đã ước hẹn, chỗ hẹn
 2. (ограниченный условием) có điều kiện.
  условное согласие — [sự] thỏa thuận có điều kiện
  условное осуждение, условный приговор — án treo
 3. (не существующий) [có tính chất] giả định, ước lệ.
  условная линия — đường giả định, đường ước lệ
 4. (иск.) Tượng trưng, ước lệ.
 5. (грам.) Có điều kiện.
  условное предложение — câu (mệnh đề) có điều kiện

Tham khảoSửa đổi