Tiếng NgaSửa đổi

Tính từSửa đổi

тайный

 1. Bí mật, mật (скрытый тж. ) thầm kín, kín đáo, ẩn giấu, kín.
  тайное общество — hội bí mật, hội kín
  тайное желание — [nỗi] ước mong thầm kín
  тайная мысль — ý nghĩ thầm kín, ẩn ý
  тайныйвраг — kẻ thù giấu mặt, kẻ địch ẩn giấu
  тайное голосование — [sự] bỏ phiếu kín, bầu phiếu kín
  тайная полиция — công an [bí] mật
  тайная агентура — những điệp viên bí mật, bọn gián điệp bí mật, bọn mật vụ, bọn mật thám
 2. (смутный, таинственный) bí ẩn, u huyền, huyền bí, thần bí.
  тайные языки — tiếng lóng

Tham khảoSửa đổi