противоположность

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từSửa đổi

противоположность gc

 1. (Sự) Đối lập, tương phản, tương khắc, mâu thuẫn, trái ngược.
  противоположность мнений — sự đối lập (tương khắc, trái ngược) của các ý kiến
  противоположность интересов — sự đối lập (mâu thuẫn, chống đối) về quyền lợi
  уничтожение противоположности между умственным и физическим трудом — việc thủ tiêu mâu thuẫn (đối lập) giữa lao động chân tay và lao động trí óc
 2. (о человеке или предмете) sự đối lập, tương phản, khác biệt.
  полная противоположность — sự đối lập (khác biệt) hoàn toàn
  он полная противоположность своему брату — nó khác biệt hoàn toàn với (hoàn toàn khác biệt) với anh nó
  противоположности сходятся — những cực đoan lại gặp nhau
 3. (филос.) Mặt đối lập, đối lập.
  единство противоположностей — [sự] thống nhất của các mặt đối lập
  в противоположность кому-л., чему-л. — khác (trái) với ai, cái gì

Tham khảoSửa đổi