замыкаться

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

замыкаться Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: замкнуться)

  1. (в В, в П) (обособляться) sống biệt lập, sống tách biệt, hạn chế giao du
  2. (жить в уединении) ẩn cư, sống ẩn dật.
    замыкаться в семейном кругу — sống biệt lập trong phạm vi gia đình
  3. (смыкаться) khép kín [lại], đóng kín [lại].
  4. .
    замыкаться в себе — thu mình lại, tự bó mình, tự cô lập

Tham khảoSửa đổi