Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Động từSửa đổi

вытекать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: вытечь)

  1. (выливаться) chảy ra, tuôn ra, trào ra.
    тк. несов. — (о реке и т. п.) — bắt nguồn, phát nguyên
    тк. несов. перен. — đưa đến kết quả
    отсюда вытекатьает, что... — do đó mà..., vì thế cho nên..., từ đó đưa đến kết quả là...
    со всеми вытекатьающими отсюда последствами — với tất cả các hậu quả của nó

Tham khảoSửa đổi