Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Động từ sửa

Bản mẫu:rus-verb-8a вытечь Hoàn thành

  1. Xem вытекать

Tham khảo sửa