Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̰ʔk˨˩ ɗiə̰m˧˩˧ɗa̰k˨˨ ɗiəm˧˩˨ɗak˨˩˨ ɗiəm˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗak˨˨ ɗiəm˧˩ɗa̰k˨˨ ɗiəm˧˩ɗa̰k˨˨ ɗiə̰ʔm˧˩

Danh từ sửa

đặc điểm

  1. Nét riêng biệt.
    Những đặc điểm khí hậu của một vùng.

Dịch sửa