Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /vɔ.lɔ̃.te/

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
volonté
/vɔ.lɔ̃.te/
volontés
/vɔ.lɔ̃.te/

volonté gc /vɔ.lɔ̃.te/

 1. Ý chí.
  Acte de volonté — hành động ý chí
  Volonté de fer — ý chí sắt đá
 2. Ý muốn, ý.
  Faire connaître sa volonté — bày tỏ ý muốn của mình
  La volonté du peuple — ý dân
  Soumettre tout le monde à ses volontés — bắt mọi người theo ý mình
  acte de dernière volonté — chúc thư, di chúc
  à volonté — tùy thích+ lúc nào cũng được
  Billet payable à volonté — phiếu trả tiền lúc nào cũng được
  bonne volonté — thiện ý
  faire ses quatre volontés — (thân mật) muốn sao làm vậy
  mauvaise volonté — sự không muốn làm, sự ngại khó
  volontés dernières; dernières volontés — lời trối trăng

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa