Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɛ̰ʔw˨˩sɛ̰w˨˨sɛw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
sɛw˨˨sɛ̰w˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

xẹo

  1. Lệch hẳn sang một bên.
    Đi xẹo sang phần đường bên phải.

Tham khảo sửa