Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈvɑɪ.rəs/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

virus /ˈvɑɪ.rəs/

 1. (Y học) Virut.
  filterable virus — virut qua lọc
 2. Mối độc hại, mầm độc.
  virus of sensuality — mối độc hại của nhục dục
 3. Ác ý; tính độc địa.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
virus
/vi.ʁys/
virus
/vi.ʁys/

virus /vi.ʁys/

 1. (Sinh vật học, sinh lý học) Virut.
  Virus filtrant — virut qua lọc
 2. (Nghĩa bóng) Mầm độc.
  Le virus de l’anarchie — mầm độc của chủ nghĩa vô chính phủ

Tham khảo sửa

Tiếng Việt sửa

 
virus

Danh từ sửa

virus

 1. Xem virut