Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
viəʔən˧˥ tʰəwŋ˧˧jiəŋ˧˩˨ tʰəwŋ˧˥jiəŋ˨˩˦ tʰəwŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
viə̰n˩˧ tʰəwŋ˧˥viən˧˩ tʰəwŋ˧˥viə̰n˨˨ tʰəwŋ˧˥˧

Từ nguyên sửa

Thông: liên lạc với nhau

Tính từ sửa

viễn thông

  1. Nói sự liên lạc với những nơi rất xa.
    Tổng công ti bưu chính viễn thông.

Tham khảo sửa