Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

role

  1. Vai, vai trò.
    to play the leading role — thủ vai chính (trong vở kịch); đóng vai trò lânh đạo

Tham khảoSửa đổi