Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

nonsensical

  1. Vô lý, ý nghĩa, bậy bạ.
    don't be nonsensical! — không được vô lý như vậy!, không được nói bậy bạ!

Tham khảoSửa đổi