Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực usé
/y.ze/
usés
/y.ze/
Giống cái usée
/y.ze/
usées
/y.ze/

usé /y.ze/

 1. Đã mòn, đã sờn.
  Chaussures usées — giày đã mòn
  Chemise usée — áo sơ mi đã sờn
 2. Đã yếu (sức) đi.
  Homme usé — người đã yếu đi
 3. Đã cùn đi, đã nhụt đi.
  Passion usée — dục vọng đã nhụt đi
  Théorie usée — lý thuyết đã cùn đi
 4. kỹ rồi, nhàm rồi.
  Sujet usé — đề tài đã nhàm rồi

Tham khảo sửa