Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twiən˧˧ tʰḛʔ˨˩twiəŋ˧˥ tʰḛ˨˨twiəŋ˧˧ tʰe˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twiən˧˥ tʰe˨˨twiən˧˥ tʰḛ˨˨twiən˧˥˧ tʰḛ˨˨

Động từ sửa

tuyên thệ

  1. Thề sẽ làm đúng như mình cam đoan, trước nhiều người khi gia nhập một đoàn thể hay nhận một chức vụ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa