Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ko̰˧˩˧ ɗa̰ːʔj˨˩ko˧˩˨ ɗa̰ːj˨˨ko˨˩˦ ɗaːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ko˧˩ ɗaːj˨˨ko˧˩ ɗa̰ːj˨˨ko̰ʔ˧˩ ɗa̰ːj˨˨

Danh từ

sửa

cổ đại

  1. Thời đại lịch sử trước thời trung đại.
    Sử cổ đại.

Tham khảo

sửa