Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈtrə.bə.lɜː/

Danh từ sửa

troubler /ˈtrə.bə.lɜː/

 1. người làm rầy, người gây rối loạn.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /tʁu.ble/

Ngoại động từ sửa

troubler ngoại động từ /tʁu.ble/

 1. Làm đục.
  Troubler de l’eau — làm đục nước
 2. Làm mờ đi.
  Troubler la vue — làm mắt mờ đi
 3. Làm rối loạn; quấy rối.
  Troubler la digestion — làm rối loạn tiêu hóa
 4. (Nghĩa bóng) Làm rối tung.
  Troubler l’esprit — làm rối tung đầu óc
 5. Khuấy động; phá rối.
  Troubler le silence — khuấy động sự im lặng
  Troubler la fête — phá đám hội
 6. Làm cho bối rối, làm cho luống cuống.
  L’examinateur qui trouble le candidat — viên giám khảo làm cho thí sinh luống cuống

Tham khảo sửa