Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twɛ̰ʔt˨˩twɛ̰k˨˨twɛk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twɛt˨˨twɛ̰t˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

toẹt

  1. Tiếng nhổ nước bọt.

2. Ph. Nói sổ mạnh vào một bài văn dở quá.

  1. Sổ toẹt.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa