Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˧ ʨṳŋ˨˩tïn˧˥ tʂuŋ˧˧tɨn˧˧ tʂuŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˧˥ tʂuŋ˧˧tïŋ˧˥˧ tʂuŋ˧˧

Danh từ

sửa

tinh trùng

  1. Tế bào sinh dục đực nằm trong tinh dịch, có khả năng cử động được và khi vào trứng của giống cái thì có thể tiến triển thành bào thai.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa