Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiə̤n˨˩ ta̤ːj˨˩tiəŋ˧˧ taːj˧˧tiəŋ˨˩ taːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiən˧˧ taːj˧˧

Danh từ sửa

tiền tài

  1. Tiền bạc của cải nói chung.

Dịch sửa

Tham khảo sửa