Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
glas
/ɡla/
glas
/ɡla/

glas /ɡla/

  1. Tiếng chuông báo tử.

Tham khảo sửa

Tiếng Hà Lan sửa

Cách phát âm sửa

  Hà Lan
Dạng bình thường
Số ít glas
Số nhiều glazen
Dạng giảm nhẹ
Số ít glaasje
Số nhiều glaasjes

Danh từ sửa

glas gt (số nhiều glazen, giảm nhẹ glaasje gt)

  1. thuỷ tinh: chất rắn vô định hình đồng nhất, thông thường được sản xuất khi một chất lỏng đủ độ nhớt bị làm lạnh rất nhanh, vì thế không có đủ thời gian để các mắt lưới tinh thể thông thường có thể tạo thành
  2. cốc: đồ vật có thể đựng đồ uống hoặc chất nước khác
  3. cốc rượu
    Hoeveel glazen heeft hij al op? – Hắn uống bao nhiêu cốc rượu rồi?

Từ dẫn xuất sửa

glazen