Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˧ tʰḛ˧˩˧tïn˧˥ tʰe˧˩˨tɨn˧˧ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˧˥ tʰe˧˩tïŋ˧˥˧ tʰḛʔ˧˩

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

tinh thể

  1. Chất rắn thường trong suốt, có hình dạng hình học nhất định.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa