Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṵ˧˩˧ ɓa̰ːʔ˨˩tʰu˧˩˨ ɓa̰ː˨˨tʰu˨˩˦ ɓaː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰu˧˩ ɓaː˨˨tʰu˧˩ ɓa̰ː˨˨tʰṵʔ˧˩ ɓa̰ː˨˨

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

thủ bạ

  1. Người giữ sổ ruộnglàng trong thời Pháp thuộc.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa