Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰajŋ˧˧tʰan˧˥tʰan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˥tʰajŋ˧˥˧

Từ tương tự sửa

Địa danh sửa

Thanh

  1. Một thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Tham khảo sửa