Tiếng Ba LanSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Pháp température, từ tiếng Latinh temperatura.

Danh từSửa đổi

temperatura gc

  1. Nhiệt độ.

Đồng nghĩaSửa đổi

Tiếng Bồ Đào NhaSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh temperatura.

Danh từSửa đổi

temperatura gc (số nhiều temperaturas)

  1. Nhiệt độ.

Tiếng CatalanSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh temperatura.

Danh từSửa đổi

temperatura gc

  1. Nhiệt độ.

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh temperatūra.

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
temperatura temperaturas

temperatura gc

  1. Nhiệt độ.
  2. (Thông tục) Nhiệt màu, nhiệt độ màu sắc.
  3. Cơn sốt.

Đồng nghĩaSửa đổi

nhiệt màu
cơn sốt

Từ liên hệSửa đổi

Tiếng ÝSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh temperatura.

Danh từSửa đổi

temperatura gc (số nhiều temperature)

  1. Nhiệt độ.

Từ liên hệSửa đổi