Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
taːn˧˧ zaʔa˧˥taːŋ˧˥ ʐaː˧˩˨taːŋ˧˧ ɹaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːn˧˥ ɹa̰ː˩˧taːn˧˥ ɹaː˧˩taːn˧˥˧ ɹa̰ː˨˨

Động từ sửa

tan rã

  1. Bị rời ra từng mảng, không còn là một khốitổ chức, có lực lượng nữa.
    Hàng ngũ tan rã.
    Hệ thống thuộc địa tan rã ra từng mảng.

Tham khảo sửa