Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tu˧˥ ta̤ːj˨˩tṵ˩˧ taːj˧˧tu˧˥ taːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tu˩˩ taːj˧˧tṵ˩˧ taːj˧˧

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

tú tài

  1. Người thi hương đậu dưới hàng cử nhân.
  2. Người tốt nghiệp trung học thời Pháp thuộc.
  3. Kỳ| thi cuối bậc trung học thời Việt Nam Cộng hòa. Cũng là tên gọi văn bằng của kỳ thi này.
    Hiện nay ở Việt Nam người tốt nghiệp trung học cũng được nhận bằng tú tài.

Tham khảo

sửa