Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

作動 viết theo chữ quốc ngữ

tác động

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Từ nguyên

sửa

+

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
taːk˧˥ ɗə̰ʔwŋ˨˩ta̰ːk˩˧ ɗə̰wŋ˨˨taːk˧˥ ɗəwŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːk˩˩ ɗəwŋ˨˨taːk˩˩ ɗə̰wŋ˨˨ta̰ːk˩˧ ɗə̰wŋ˨˨