Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈsɑʊθ]

Danh từSửa đổi

south /ˈsɑʊθ/

 1. Hướng nam, phương nam, phía nam.
 2. Miền nam.
 3. Gió nam.

Tính từSửa đổi

south /ˈsɑʊθ/

 1. Nam.
  South Vietnam — miền Nam Việt nam
  south wind — gió nam

Phó từSửa đổi

south /ˈsɑʊθ/

 1. Về hướng nam; ở phía nam.
  to go south — đi về hướng nam
  this house faces south — nhà này quay về hướng nam

Nội động từSửa đổi

south nội động từ /ˈsɑʊθ/

 1. Đi về hướng nam.
 2. Đi qua đường kinh (kinh tuyến) (mặt trăng... ).

Tham khảoSửa đổi