Tiếng ViệtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

Danh từSửa đổi

sinh vật học: khoa học về sự sống, mà miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường

Đồng nghĩaSửa đổi

sinh học

DịchSửa đổi