Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /bɑɪ.ˈɑː.lə.dʒi/

Danh từ

sửa

biology /bɑɪ.ˈɑː.lə.dʒi/

  1. Sinh vật học.
  2. sinh học

Tham khảo

sửa