Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

事物 viết theo chữ quốc ngữ

sự vật

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Từ nguyênSửa đổi

+

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨ̰ʔ˨˩ və̰ʔt˨˩ʂɨ̰˨˨ jə̰k˨˨ʂɨ˨˩˨ jək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨ˨˨ vət˨˨ʂɨ̰˨˨ və̰t˨˨