Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːw˧˥ sə̰ʔw˨˩ʂa̰ːw˩˧ ʂə̰w˨˨ʂaːw˧˥ ʂəw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːw˩˩ ʂəw˨˨ʂaːw˩˩ ʂə̰w˨˨ʂa̰ːw˩˧ ʂə̰w˨˨

Danh từ

sửa

sáo sậu

  1. Loài chim sáo đầu trắng, cổ đen, mình xám, cánh trắng và đen, chung quanh mắtda màu vàng, thường sống từng đôi.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa