Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zajŋ˧˧ zəːj˧˥ʐan˧˥ jə̰ːj˩˧ɹan˧˧ jəːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹajŋ˧˥ ɟəːj˩˩ɹajŋ˧˥˧ ɟə̰ːj˩˧

Danh từ sửa

ranh giới

  1. Đường phân giới hạn giữa hai bên.
    Ranh giới giữa hai tỉnh.
    Xác định ranh giới giữa hai xã.
    Ranh giới giữa thiên đường và địa ngục.

Dịch sửa

Tham khảo sửa