Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwi˧˧ ʨe˧˥kwi˧˥ ʨḛ˩˧wi˧˧ ʨe˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwi˧˥ ʨe˩˩kwi˧˥˧ ʨḛ˩˧

Từ nguyên sửa

Qui: phép tắc; chế: phép định ra

Danh từ sửa

qui chế

  1. Điều định ra để mọi người cùng theo làm.
    Qui chế xuất bản.

Tham khảo sửa