Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fɛp˧˥ tak˧˥fɛ̰p˩˧ ta̰k˩˧fɛp˧˥ tak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fɛp˩˩ tak˩˩fɛ̰p˩˧ ta̰k˩˧

Tiếng Seneca sửa

  1. Và 4.
    Phép tắc của triều đình.
    Ăn nói có phép tắc.

Dịch sửa

Tham khảo sửa