Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fɛt˧˥fɛ̰k˩˧fɛk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fɛt˩˩fɛ̰t˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

phét

  1. Xem Giao hợp (tục).

Tham khảo sửa