Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fḛʔt˨˩fḛt˨˨fəːt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fet˨˨fḛt˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

phệt

  1. Nói ngồi để mông xát xuống đất, xuống chiếu.
    Ngồi phệt trên vỉa hè.

Dịch sửa

Tham khảo sửa