Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈpeɪ.ɜː/

Danh từ

sửa

payer /ˈpeɪ.ɜː/

 1. Người trả tiền.

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Ngoại động từ

sửa

payer ngoại động từ /pe.je/

 1. Trả.
  Payer ses dettes — trả nợ
  Payer un loyer — trả tiền thuê
 2. Trả tiền; trả công.
  Payer un ouvrier — trả công một người thợ
  payer un service — trả công một việc giúp
  payer comptant — trả tiền mặt
 3. (Nghĩa bóng) Trả giá; đền.
  Une victoire qu’on doit payer cher — một thắng lợi phải trả giá đắt
  Payer un crime — đền tội
  être à payer — độc đáo lắm; kỳ cục lắm
  être payé pour le savoir — rút kinh nghiệm đau đớn
  il me le paiera — rồi nó biết tay tôi
  ne pas payer de mine — xem mine
  payer bouteille — mời đánh chén
  payer d’audace — tỏ ra gan dạ
  payer de retour — đền bù lại
  payer de sa personne — giơ lưng mà chịu+ ra sức làm, cố gắng cật lực
  payer d’ingratitude — vô ơn
  payer en monnaie de singe — xem monnaie
  payer la folle enchère — xem enchère
  payer les pots cassés — làm vỡ phải đền; chịu hậu quả phiền toái
  payer les violons — mua pháo mượn người đốt
  payer (le) tribut à la nature — xem nature
  payer pour les autres — giơ lưng chịu đòn thay
  payer sa dette à la société — đền tội

Nội động từ

sửa

payer nội động từ /pe.je/

 1. (Thân mật) Có lời, có lợi.
  Commerce qui paie — sự buôn bán có lời
 2. (Nghĩa bóng) Chịu tội, chịu thay.
  Les bons paient pour les méchants — người thiện chịu thay cho kẻ ác

Tham khảo

sửa