Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨḭʔw˨˩ to̰ʔj˨˩ʨḭw˨˨ to̰j˨˨ʨiw˨˩˨ toj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨiw˨˨ toj˨˨ʨḭw˨˨ to̰j˨˨

Động từSửa đổi

chịu tội

  1. Phải nhận tội của mình.
    Nếu tôi nói sai, tôi xin chịu tội.

Tham khảoSửa đổi